Cara Login EMISOnline – KPM

AllMalaysia.Info ingin kongsikan cara login EMISOnline yang betul untuk guru-guru yang terbabit menggunakan sistem ini.

Sistem EMIS Online ini ialah sistem yang masih lagi baru diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam membantu pentadbiran dan
pengurusan sekolah.

cara login emis online

Sistem EMIS Online dicipta khusus untuk pengurusan sekolah dan hanya boleh diakses oleh guru-guru yang terlibat dengan pentadbiran sekolah sahaja.

Cara Login EMIS Online:

1. Pergi ke portal ini untuk akses ke muka depan EMIS Online oleh KPM -> https://emisonline.moe.gov.my/index.php

2. Masukkan Login ID dan Kata Laluan EMIS Online

3. Kemudian isi data-data yang diperlukan untuk EMIS Online dengan lengkap dan betul

MAKLUMAN TERKINI EMIS ONLINE

Pengisian data bagi Kemudahan Prasarana Sukan, Kemudahan Sukan, Perancangan Sukan dan Program Sukan Sekolah hendaklah berasaskan kepada data-data pada tahun 2019. Tempoh kutipan dan pengesahan maklumat setiap sekolah adalah seperti ketetapan yang berikut:

PENGEMASKINIAN EMIS ONLINE BERFOKUS:

Tandas

1. Kemaskini Data Untuk Minggu Ini. Sila pastikan semua data berkaitan tandas dalam sekolah dikemaskini berdasarkan jenis tandas, pengguna, jumlah dan boleh di guna.

i.Tandas Murid
ii.Tandas Guru/Staf
iii.Tandas Murid (Asrama)
iv.Tandas Guru/Staf (Asrama)

2. Selamat mengemaskini data. Sekian terima kasih

EMIS Online adalah salah satu sistem pengurusan data Sekolah yang sangat penting. Di mana data-data ini akan digunakan oleh KPM kelak untuk menaiktaraf kemudahan sekolah pada masa hadapan.

Jadi, guru bertanggungjawab cara login EMIS Online perlulah mengisi data-data dengan selengkapnya dan sejujurnya.

Hubungi Kami Di Sini

EMIS Online

Alamat : Sektor Data Pendidikan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan (BPPDP), Aras 1-4, Blok E8, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan
62604 Putrajaya Malaysia
Telefon : 03-8884 6532
Faks : 03-8884 6546
Emel : [email protected]

Leave a Reply